Linux Mint - úprava jasu

Vzhledem k tomu, že jsem po instalaci Linux Mint verze 16 narazil na problém s ovládáním jasu na NB pomocí funkčních kláves a hledání řešení mi zabrálo ne zrovna málo času, rozhodl jsem se sepsat postup a skript, který toto řeší.

Pro úplnost musím dodat, že jsem skripty a postup testoval na NB Acer Aspire E1-571 a intel grafickou kartou.

Možná jste si všimli, že se tváří vše OK, tedy ukazatele pro ovládání jasu na monitoru vyskočí, ukazují aktuální hodnotu jasu, ale při snižování respektive zvyšování se mění jen ukazatel, ale jas zůstává stále stejný. Na internetu je fůra postupů, jak upravit grub či přímo konfigurační soubory acpi, ale v mém případě to nezabralo. Rozhodl jsem se, že napíši skripty pomocí kterých bude ovládání funkční, tedy jeden pro zvyšování a druhý pro snižování jasu. Oba můžete stáhnout zde.

Jak to funguje

Možná jste už někde četli, nebo si všimli, že pro ovládání jasu jsou k dispozici 2 soubory. Jeden systémový umístěný v /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness a druhý přímo od výrobce /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness. Jejich obsah je hodnta jasu. V prvním případě 0-10 ve druhém 0-937. Nás bude zajímat pouze ten druhý tedy od výrobce. Jednoduchým příkazem si můžete otestovat, zda změna jasu funguje:

sudo echo 300 > /sys/class/backlight/intel_backlight/brightness

Přičemž za 300 si můžete dosadit jakékoliv číslo od 0 do 976 což odpovídá 100% podsvícení. Pokud tohle funguje, zbýva už jen to zautomatizovat a namapovat na klávesové zkratky.

Postup "instalace"

Stažené soubory nakopírujeme do adresáře /bin Nastavíme vlastníka souboru na root a zmeníme práva přístupu:

sudo chown root:root /bin/jas*.sh
sudo chmod 744 /bin/jas*.sh

Následně nastavíme v sudu opravnění spustit tento příkaz pod klasickým uživatelem jako root:

sudo visudo

Pokud v souboru již máte povoleny některé věci z defaultního nastavení. Doporučuji nechat jen hodnoty níže v tomto pořadí:

root ALL=(ALL:ALL) ALL
%admin ALL=(ALL) ALL
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
uzivatel ALL=NOPASSWD: /bin/jasUp.sh
uzivatel ALL=NOPASSWD: /bin/jasDown.sh

Přidáme klavesové zkratky pro ovládání jasu:

Menu - Volby - Nastavení systému - Hardware - Klavesnice - Klávesové zkratky - Vlastni zkratky

Klávesové zkratky v Mintu

Nyní by mělo vše začít korektně fungovat.

Pokud by někomu změna jasu po desetinách nevyhovovala, a chtěl si krokování zjemnit, nebo zvýšit, stačí editovat soubory a upravit proměnnou stepValue. Kdo by chtěl , může si upravit i proměnné minValue a maxValue. Pozor maximalní hodnota nesmí překročit hodnotu 976, jinak by to končilo chybou.

Doufám, že to pomůže všem, kteří tuto situaci řešili a úpravou acpi nebo grubu neuspěli jako já.